Tiền sử dụng đất biệt thự tính thế nào?

Trường hợp Cơ quan thuế thu sai quy định, Theo Điều 30 của Pháp lệnh về phí và lệ phí thì ông có quyền khiếu nại đến Chi cục


Hỏi: Tôi có mua một căn nhà bằng giấy tay năm 1998. Tháng 11-2007 tôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở. Ngày 30-6-2008 phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh đề nghị UBND phường xác minh thời điểm bắt đầu sử dụng đất ở.

Ngày 16-7-2008 cán bộ phường có xuống nhà của tôi xác minh thời điểm sử dụng đất ở. Trong giấy xác minh có chữ ký của 2 người làm chứng (thời điểm bắt đầu sử dụng đất ở trước năm 1990). Nay phòng thuế quận thu thuế 50% giá trị quyền sử dụng đất ở. Tôi muốn hỏi: Phòng thuế quận tính thuế như vậy có đúng pháp luật hiện hành không? Căn cứ vào đâu để thu thuế? (vì theo phòng thuế quận trả lời không nhận được giấy xác nhận của Phòng Tài nguyên và môi trường).

Thuế trước bạ nhà hiện nay phải đóng bao nhiêu phần trăm? Nếu thu thuế sai luật hiện hành, phòng thuế sẽ phải trả lại cho tôi bằng cách nào và tôi sẽ khiếu nại ở đâu? Chân thành cám ơn.

trung nguyen (nvtrung1956@… )

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định 198/2004/NĐ-CP thì hộ gia đình cá nhân phải nộp 50 % tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành.

Trường hợp của ông, thửa đất xin cấp giấy chứng nhận được sử dụng làm nhà ở từ trước năm 1990 nên theo định tại khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai thì ông không phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 80/2008/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ hiện thời đối với nhà, đất là 0,5 % tổng giá trị nhà đất.

Trường hợp Cơ quan thuế thu sai quy định, Theo Điều 30 của Pháp lệnh về phí và lệ phí thì ông có quyền khiếu nại đến Chi cục thuế đã thu lệ phí trước bạ, thời hạn khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày ông nộp lệ phí.

Trường họp ông khiếu nại về tiền sử dụng đất thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày ông nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất. Thời hạn giải quyết khiếu nại về lệ phí trước bạ là 15 ngày và thời hạn giải quyết khiếu nại về tiền sử dụng đất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Trường họp ông không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chị cục Thuế hoặc quá thời hạn giải quyết khiếu nại mà Chi cục thuế chưa giải quyết thì ông có thể khiếu nại tiếp đến Cục thuế TP.HCM hoặc khởi kiện Chi cục thuế đến tòa án.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *