Có phải nộp thuế khi tặng, cho biệt thự hay không?

Tại khoản 1, Điều 1, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày


Hỏi: Năm 2000, tôi mua 2 ha đất trồng cà phê tại xã Iatôr (nay là xã Ia Bang), huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai và đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đến năm 2049.

Nay, tôi muốn tặng cho quyền sử dụng đất này cho vợ chồng người em gái. Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

Ông Nguyễn Thành Đô (nguyenthanhdo.vtvp@…)

Trả lời

Về thuế TNCN

Tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

“Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột vói nhau”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp vợ chồng ông Đô là đồng sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất khi tặng cho vợ chồng người em ruột của ông Đô thì chỉ được miễn thuế TNCN đối với phần sở hữu của ông Đô tặng cho người em gái ruột. Phần sở hữu từ ông Đô cho em rể và phần sở hữu của chị dâu (vợ ông Đô) cho vợ, chồng người em không được miễn thuế TNCN.

Về lệ phí trước bạ

Tại khoản 1, Điều 1, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“Nhà, đất thừa kế, hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp này người em gái ruột của ông Đô cũng chỉ được miễn lệ phí trước bạ đối với phần tài sản là quà tặng của ông Đô. Phần tài sản mà em gái ông Đô nhận được từ vợ ông Đô và phần tài sản mà em rể ông Đô nhận được từ vợ chồng ông Đô vẫn phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *