Tư Vấn Luật

Tìm hiểu lệ phí trước bạ biệt thự xây mới

Sau khi hoàn thành các giai đoạn trên, nếu có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở

Thuế sử dụng đất nông nghiệp và những điều nên biết

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức gồm: hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao

Còn nợ tiền đất, có được giao dich hay không?

Cũng theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 17 ngày 27-1-2006 của Chính phủ, khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giao dịch

Tìm hiểu lệ phí trước bạ nhà, đất chỉ còn 0,5%

Theo các quy định liên quan của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Pháp lệnh Thi hành án dân

Có phải nộp thuế khi tặng, cho biệt thự hay không?

Tại khoản 1, Điều 1, Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày Hỏi:

Tiền sử dụng đất biệt thự tính thế nào?

Trường hợp Cơ quan thuế thu sai quy định, Theo Điều 30 của Pháp lệnh về phí và lệ phí thì ông có quyền khiếu